Galeria

„Bad Gravity” cykl nie tak odległe rok 2020

Obraz na płótnie

forrmat obrazu – 40 X 40

Rozmiar obrazu razem z ramą ok 48x 48

SPRZEDANY

Dariusz Franciszek Rózyc urodził się 12 kwietnia 1978 r. w Sosnowcu. To absolwent Wydziału Artystycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukację zakończył obroną dyplomu z projektowania graficznego w pracowni prof. Andrzeja Desperaka (2005 r.). Zajmuje się malarstwem sztalugowym: akrylowym, olejnym, technikami własnymi. Poszukuje inspiracji w malarstwie dawnych mistrzów, jednak głównym jej źródłem jest natura.

Jak sam mówi, poprzez obserwację wybiera interesujące elementy i doprowadza do ich syntezy. W taki sposób powstał przed laty cykl „Brzozy” który artysta kontynuuje do dziś. W cyklu „Nie tak odległe…” wprowadził wątki bajkowe, budując nieistniejące światy na pozór pogodne, jednak pełne codziennej ”zwyczajowości”, a nawet niebezpieczeństw czy ich zapowiedzi. W jego ”opowieściach” można zaobserwować odniesienia do tajemniczego świata fantastyki z pogranicza grozy. Ciągle poszukuje tego ”czegoś” w otaczającym go świecie.