Galeria

POCZTA

Tytuł – „Poczta”

– Technika – olej

– Format obrazu  wysokośc46,szerokośc 54

– Format całej pracy wysokośc 56 ,szerokośc 64

Cena - tel. 509766050

Piotr Pilawa: skończył studia na Wydziale Grafiki krakowskiej ASP w Katowicach. Zajmował się scenografią i reklamą, w wieku 40 lat wrócił do malowania. Współpracuje z poetą Krystianem Gałuszką, razem organizują wernisaże poetyckie