Oferta

Mazuś Stanisław

Stanisław Mazuś – ceniony artysta znany z tradycyjnego warsztatu malarskiego.

Urodził się w 1940 roku w Lublinie. Studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a jego dzieła bez przerwy prezentowane są na wystawach sztuki polskiej oraz za granicą. Był także stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki. W trakcie swojej kariery artysta zdobył ponad 15 nagród i wyróżnień, natomiast dyplom uzyskał w pracowni prof. Eugeniusza Eibischa.

Stanisław Mazuś – obrazy

Prace Stanisława Mazusia znajdują się w kolekcjach prywatnych i zbiorach instytucji państwowych na całym świecie, m.in. w Polsce (z Muzeum Śląskim), Austrii, Rosji, USA, Grecji czy Włoszech (w Galerii Uffizi we Florencji).

Jego prace przedstawiają szeroko pojętą naturę, ukazywaną w sposób realistyczny. Emanują przy tym spokojem. Sam malarz stwierdził, że pozostanie wierny tradycyjnemu warsztatowi malarskiego, tworząc pejzaże, martwe natury czy portrety. Pragnie otworzyć oczy widzów na piękno malarskie, co do tej pory udaje mu się wręcz wzorowo. Jego obrazy cechuje charakterystyczny styl – oszczędność barw, kontrast z tłem oraz swobodny ruch pędzla. Powstają pod wpływem impulsu i natchnienia, podobnie powinny być odbierane. Prace artysty z pewnością będą chlubą każdej prywatnej kolekcji.