Oferta

Nowak Jan

Jan Nowak to wybitny grafik znany w całej Europie.

Urodził się w 1939 roku w Katowicach. Odbył kilkumiesięczne zajęcia w pracowni grafiki znakomitego artysty – Stefana Suberlaka, gdzie zainteresował się techniką linorytu. Samodzielnie ją doskonaląc szybko został zauważony przez krytyków i znawców sztuki intuicyjnej. W roku 1986 Jan Nowak otrzymał uprawnienia do wykonywania zawodu artysty plastyka.

Jan Nowak – grafika

Grafiki Jana Nowaka pokazywane były na największych i najważniejszych wystawach sztuki w całej Europie, także w Bratysławie, Niemczech, Francji czy Finlandii. Artysta wystawił swoje prace również na Summer Exhibition w Royal Academy of Art (Londyn) oraz w Galerii Narodowej w Bratysławie. Muzeum Śląskie uhonorowało artystę obszerną wystawą indywidualną, która spotkała się z ogromnym zainteresowaniem miłośników sztuki. Jan Nowak jest laureatem wielu konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych.

Styl i twórczość Jana Nowaka

Jan Nowak inspirował się przede wszystkim otaczającym go światem, mimo tego jego grafiki nigdy bezpośrednio i w prosty sposób nie odzwierciedlały realistyczności tego świata. Artysta znany był ze swojej niezwykłej i głębokiej wyobraźni, która sprawiła, że wszystkie jego grafiki są niepowtarzalne i ciekawe w interpretacji. Jan Nowak poszukiwał tematów, które go niepokoiły i prowokowały do rozmaitych przemyśleń. Uważał, że każdy obraz czy grafika muszą żyć własnym życiem i mieć w sobie ducha artysty. Na grafikach Jana Nowaka znajdziemy motywy otaczającego świata, z chęcią nawiązywał do natury, relacji człowieka z otaczającym światem oraz samej kwintesencji człowieczeństwa.

Na przestrzeni lat uprawiał grafikę warsztatową, grafikę książkową, rysunek, plakat i wiele innych, z chęcią poszerzając swoje zainteresowania i zdolności. W twórczości Jana Nowaka znajdziemy niepowtarzalne, niemożliwe do podrobienia dzieła, tak cenione przez współczesnych kolekcjonerów sztuki i grafiki. Choć głównym tematem jego zainteresowań jest grafika, artysta próbuje malować i rzeźbić.